Schadeherstel proces

Herstelproces

Schade herstellen, hoe verloopt het proces

Op het moment dat u bij ons komt beginnen wij met het bekijken van de schade waarbij wij een beeld vormen van:

 • de herstelwerkzaamheden
 • de kosten
 • de tijdsplanning
 • vervangend vervoer
 • de financiële afhandeling

Bij de financiële afhandeling overleggen wij met u of de schade door de verzekering wordt afgehandeld of eventueel voor eigen rekening is. Wordt de schade door de verzekeraar betaald, dan kunnen wij u, indien gewenst, helpen bij het invullen van het Europees schadeformulier, waarmee u formeel de schade moet aanmelden.

 

De werkzaamheden

Nadat u de auto op de afgesproken tijd heeft gebracht, beginnen wij direct met de werkzaamheden om de schade van uw auto te herstellen. De volgende werkzaamheden zullen wij vervolgens (voor zover van toepassing) uitvoeren:

 • Demontage
 • Plaatwerk c.q. richten
 • Voorbewerken
 • Spuiten
 • Montage
 • Reinigen van de gehele auto
 • Eindcontrole en aflevering

De schadecalculatie, aanmelding van uw schade en de financiële afhandeling bij de verzekeraar of tussenpersoon verzorgen wij geheel voor u.